TEMATY PRZEWODNIE

• Wirusowe zapalenia wątroby z uwzględnieniem eliminacji HBV i HCV
• Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby
• COVID-19 a wątroba
• Nowotwory wątroby
• Transplantacje wątroby
• MAFLD/NAFLD
• Hepatotoksyczność leków i suplementów diety
• Marskość wątroby i jej powikłania